Основні функції податків та їх вплив на стан країни

функції податківІснування держави неможливо без справляння зборів. За своєю економічною суттю функції податків полягають у перерозподілі прибутку, отриманого від виробленого валового продукту країни, між верствами населення, галузями народного господарства і є основним джерелом поповнення бюджету. За рахунок їх надходжень міститься весь державний апарат, який сам по собі не створює матеріальних цінностей, здійснюються соціальні програми, міститься армія, охорона здоров'я, адміністративно-господарські установи різних рівнів, правоохоронні органи та інші. Функції податків можуть бути:

  • фіскальні;


  • регулюючі.

Вплив податків на розвиток економікиСлово «функція» за своїм значенням - це виконання, обов'язок, роль. Що ж повинні виконувати податки? Від обраної системи оподаткування залежить рівень розвитку економіки всього народного господарства будь-якої країни. Вона відображає пріоритетні напрямки у розвитку держави. При цьому вони залежать від політики чинної влади. Зниження податкового тиску на матеріальне виробництво веде до масового зростання його обсягів, впровадження нових технологій, поліпшення фінансового становища громадян країни. Яскравим прикладом може послужити економіка і податкова політика Китаю. Саме реформа податкового законодавства в 1994 році вивела країну на третє місце за рівнем економіки у світі. У китайському варіанті у функції податків входило дати поштовх розвитку виробництва за рахунок зменшення їх кількості, простоти і «прозорості» нарахувань, т. Е. Вони спрацювали як регулюючий механізм.функції податків і зборів

Податки в період становлення держави

У деяких країнах, особливо перебувають у стадії становлення, в більшості випадків державні влади вдаються до фіскальних функцій податків - наповнення казни якими шляхами. Це виправдано в період початку розвитку держави. Необхідно зміцнювати позицію країни як на внутрішніх ринках, так і на світових, але в період стабільності і процвітання така політика в податковому законодавстві навряд чи буде доречна.

Податковий прес. Наслідки

Посилення податкового тиску на юридичних і фізичних осіб веде до того, що виробництво ведуть у «тінь». Тим самим держава обкрадає сам себе, недоодержуючи прибуток. Гальмуються соціальні програми, підприємства не можуть фінансувати впровадження нових технологій, що знижує конкурентоспроможність продукції на ринку споживання, погіршується матеріальне становище громадян, посилюється розшарування населення на бідних і багатих. Це загрожує страйками, заворушеннями серед народних мас.

основні функції податківСистема оподаткування як інструмент у розвитку економіки держави

Основні функції податків повинні застосовуватися в поєднанні один з одним. Доповнювати і взаємодіяти між собою. Бути якомога зрозуміліше і розумніше. Податки у фіскальному розумінні повинні обумовлювати економічну доцільність їх регулюючої ролі. Якщо відбувається застій в якій-небудь галузі народного господарства, то слід застосовувати пільгове податкове обкладення. На це відразу відреагують інвестори. Але в той же час податки, недоотримані в результаті таких послаблень від цього виду виробництва, ляжуть на інших платників податків. Тому від дії державної влади залежать політика, економіка, процвітання всієї країни. Від того, які функції податків і зборів закладені в систему оподаткування, залежать взаємини державних органів та самих платників податків, повнота та своєчасність поповнення бюджету.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!