Трудові ресурси. Ключові моменти

Під трудовими ресурсами зазвічай розуміють ту часть населення країни, яка может Здійснювати трудову діяльність. Таке визначення дано в законодавстві Російської Федерации. Трудові ресурсиТрудові ресурси включаються в собі чоловіків (від шістнадцяті до п'ятдесяти дев'яти років), жінок (від шістнадцяті до п'ятдесяти чотірьох років), а такоже працюючих підлітків та осіб старше Встановлення законом порогу ПРАЦЕЗДАТНИХ віку. Слід відрізняті данє Поняття от «кадрового потенціалу». Різниця в тому, что Останній являє собою максимально Можливі показатели діяльності підприємства, спрямовані на Досягнення поставленої цілей и Завдання.

Трудові ресурси и структура ВВП

Можна простежіті залежність зайнятості населення в тій чи іншій Галузі від структурі ВВП (див. Таблицю). Трудові ресурси як Взаємозв'язок фізічніх, розумово, духовно та других здібностей людей є основною виробничою силою як Суспільства в цілому, так и Окрема підприємств різної галузевої спрямованості.

Таблиця 1. Процентний Розподіл ПРАЦЕЗДАТНИХ населення за Галузо

Сфера

Тип країни
Послуги,%

Промисловість,%

Сільське господарство,%

Розвінені

Від 60 до 70

Від 25 до 35

Від 2 до 5Нові індустріальні

Від 45 до 55

Від 20 до 25

Від 10 до 25

Розвіваються

Від 35 до 45Від 15

Від 30

Статистика трудових РЕСУРСІВ

Баланс трудових РЕСУРСІВЯкісний рівень, Який мают трудові ресурси, має великий Вплив в цілому на рівень життя, темпи зростання Економіки країни. Багата в чому їх виробничий Потенціал поклади від соціально-економічної політики держави. Важлива місце у вивченні даного питання займає статистика трудових РЕСУРСІВ. Одиницею, яка характерізує наявність РОБОЧОЇ сили, є списковую ЧИСЕЛЬНІСТЬ осіб, зайнятості на підприємстві, сільському господарстві, установі або в усьому народногосподарському комплексі. Статистика кожної конкретної Галузі вівчає три основних питання! Застосування такого Важлива елемента народного господарства, як трудові ресурси. Отже, це статистика безпосередно РОБОЧОЇ сили та ее использование, уровня продуктивності праці, а такоже зарплати.

Баланс трудових РЕСУРСІВ

Статистика трудових РЕСУРСІВЦе комплексний метод Вивчення та АНАЛІЗУ складу, ефектівності использование ПРАЦЕЗДАТНИХ населення. Такоже ВІН застосовується для ОЦІНКИ прайси зайнятості держави в цілому. Для ціх цілей застосовується Ціла система показніків, Які відображають чисельного склад РОБОЧОЇ сили, частко економічно активного та неактивного населення. Баланс складається з двох основних розділів: джерел Формування РЕСУРСІВ и розподілу їх за Основними видами зайнятості. У кожному з них вказується Кількість трудових РЕСУРСІВ, что пріпадають на ту чи іншу групу. Цей комплексний метод являє собою міжнародний статистичний стандарт. Дані, наведені в балансі, дозволяють розрахуваті показатели, Які характеризують степень актівності населення, что находится в ПРАЦЕЗДАТНИХ віці (з економічної точки зору), а такоже рівень Безробіття в цілому по стране. Джерелом информации службовців річні звіти з праці, а такоже дані ДОСЛІДЖЕНЬ з проблем зайнятості населення та Безробіття.Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!