Як виконується аналіз господарської діяльності підприємства?

Планування діяльності

Керівництво підприємством являє собою цілий комплекс складних завдань. Для того щоб застосовувати обґрунтовані рішення, потрібна якісна і своєчасна інформація. Для її отримання проводиться аналіз господарської діяльності підприємства. Планування діяльності - це процес, який вимагає до себе найпильнішої уваги. Перш за все, завдання, які призначаються, повинні бути реальними для їх досягнення. З іншого боку, постановка цілей і вироблення нормативів повинні бути засновані на ретельному вивченні реальної діяльності фірми, на виявленні слабких місць і прихованих резервів. аналіз господарської діяльності підприємстваАналіз господарської діяльності підприємства в істотному ступені використовує дані, які надає бухгалтерія. Вони, зокрема, дозволяють детально вивчити, як визначається собівартість продукції, які конкретно витрати її формують, де є приховані резерви для зниження собівартості і збільшення продуктивності.

Використання різних методів для вивчення ефективності


Одним із способів, за допомогою якого може бути виконаний аналіз господарської діяльності підприємства, є створення бізнес-плану. В рамках діяльності всієї фірми він може бути складений або для окремих проектів, або для якихось важливих етапів роботи. Такий документ складається на основі ретельної підготовки, включаещей в себе збір необхідної інформації, ретельний аналіз, розроблений конкретний план і передбачувані результати, за якими можна буде проконтролювати виконання поставлених завдань.

Роль статистики
показники господарської діяльності підприємства

Крім бухгалтерського обліку, можливе використання і інших джерел інформації. Аналіз господарської діяльності підприємства можна частково засновувати на тій чи іншій статистичної інформації, яка може бути доцільно отримана для цієї мети. Важливим джерелом даних може бути аудит.

Порівняння своїх показників з даними інших підприємств

Вивчення не обов'язково проводиться виключно всередині фірми. Якщо порівняти показники господарської діяльності підприємства з відповідними даними інших фірм, то це також може допомогти зробити ті чи інші висновки про можливості подальшого вдосконалення роботи.

Система показників ефективності ведення бізнесу

Для того щоб комплексно оцінити, наскільки фінансово-господарська діяльність підприємства ефективна, застосовують комплексну систему показників. фінансово господарська діяльність підприємстваВона включає в себе різноманітні аспекти бізнесу. Важливими параметрами є критерії, що дозволяють оцінити правильність використання основних фондів (фондовіддача, фондомісткість). Використання трудових ресурсів може відображатися такими показниками, як продуктивність праці, рентабельність персоналу. Використання матеріальних ресурсів може бути охарактеризоване такими показниками, як матеріаломісткість, матеріаловіддача та іншими. Інвестиційна діяльність відбивається у визначенні віддачі від капітальних вкладень. Загальна ефективність використання активів підприємства відображається в оцінках прибутку на один карбованець активів та інших. Також ефективність економічної діяльності фірми в цілому характеризується співвідношенням прибутку і вкладеного капіталу. Постійне вивчення ефективності власного бізнесу - це основа його вдосконалення.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!