Космоцентризм античної філософії і першооснова сущого

Чому, коли йдеться про історію філософії, ми говоримо про існування західної та східної думки? Міркування західних і східних філософів хоч і не завжди суперечать один одному, але мають масу характерних рис, які становлять їх специфіку. Різниця полягає в тому, що східна філософія фокусується переважно на релігії, як правило, намагається описати взаємини між людиною і Абсолютом, який на релігійному мовою зветься Богом. Неможливо міркувати про філософію, не беручи до уваги культурні особливості, в яких вона зародилася. Характерні риси античної філософії, яка на ранніх етапах представляє філософію Заходу, - це космоцентризм і онтологизм.

Які властивості давньогрецької філософії?
характерні риси античної філософії

Космоцентризм античної філософії - прагнення зрозуміти природу, світ у цілому, іншими словами, космос. Для стародавніх греків космос, на відміну від хаосу, був синонімом порядку, краси і досконалості. Згідно античним поглядам, світ, що перебував у повному хаосі, з безладного стану оформився в простір, де всі істоти і предмети знаходяться в гармонії і підкоряються єдиним законам природи. Космоцентризм античної філософії не ставить питання про існування світу за межами суб'єктивного мислення, - саме розуму, але не почуттєвому сприйняттю, доступно пізнання істини як такої. Якщо в давньогрецьких міфах дається відповідь на питання про те, хто породив Всесвіт, то у філософії досліджується, з чого відбувається все суще. Філософія все меншою мірою оперує чуттєвими образами і метафорами, хоча на перших порах вона ще не повністю вільна від пережитків міфологічного мислення.космоцентризм античної філософіїФізики

Космоцентризм античної філософії чітко помітний у ранніх мислителів, які називалися фізиками, тобто тими, хто займався дослідженням природи. Згідно з ними, все різноманіття світу повинно було мати в своїй основі одне незмінне речовину. Таким чином, вони займалися пошуком першооснови всього сущого, того, з чого космос складається насправді.Першопричина в роботах різних мислителів

космоцентризм в філософіїОдним з перших на поставлене запитання відповідає Фалес, який стверджує, що першоосновою Всесвіту є всепроникна вода. Світ, подібно воді, завжди тече, але при цьому залишається незмінним. Згідно Анаксимандру, першопричиною світу виступав не один з так званих елементів, а нескінченність, з якої виникло все суще. Піфагор вважав, що всі речі у Всесвіті є числами, а не ґрунтуються на якійсь матеріальної субстанції. Коли він прийшов до висновку, що музичні звуки можуть бути зведені до цифр, він зробив висновок, що це вірно і для всього космічного простору, де відносини між об'єктами подібні математичним. Космоцентризм у філософії Геракліта виявляється в поясненні Всесвіту як що складається з першооснови - вогню, який символізує рух світу, перетворення одних речовин в інші. Фізики розглядають космос як єдину сутність, де першопричина постає перед нами як усіх існуючих речей. Вона не є якимсь елементом в чисто фізичному сенсі слова, проте її властивості характеризують весь існуючий світ, його риси і відносини всередині нього. Таким чином, космоцентризм античної філософії, особливо на її ранніх порах, полягав у розгляді всіх явищ через призму єдиного космосу, гармонійного і підкоряється своїм внутрішнім законам.Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!