Поняття науки в філософії: генезис і розвиток

Поняття науки в філософії: початок почав

Підвищення ролі науки в суспільстві і зростання її соціального престижу ставить високі вимоги до пізнання і аналізу цього складного процесу. У сучасних умовах це стимулює поглиблене дослідження даної сфери. Це допомагає в більш повному обсязі осягнути єдність усіх її сторін. Поняття науки в філософії склалося в результаті аналізу її виникнення, розвитку та функціонування. Передісторія накопичення знань має давнє коріння в далекому минулому. Становлення науки пов'язане з тією ступінню розвитку людського суспільства, коли був накопичений певний мінімум інформації, яка почала передаватися в різних видах діяльності, у тому числі і практичної. Спочатку таким знанням, орієнтованим на прагматизм, була математика. Тому історично перший спосіб організації науки можна спостерігати в стародавніх суспільствах Єгипту, і Месопотамії.

Поняття науки в філософіїЧиста математика
Потім ця дисципліна стала ґрунтуватися на логічному переході від одних положень до інших - теоретичних доказах. Так народилася «чиста математика». У такій формі ми бачимо її вже в Стародавній Греції. Більше того, тут вона набула вигляду такого собі ідеального буття, що вплинуло і на філософські концепції, наприклад, у піфагорійців.

Поняття науки в філософії: формування і розвитокПроблеми науки філософії

Першим визначення науки у філософському сенсі цього слова дав Аристотель. Він охарактеризував її як особливу форму знання, існуючу тільки заради самого це знання. У досягненні цього вищого типу філософ бачив мету людської діяльності взагалі. Аллегорізм європейського середньовіччя призвів до того, що, використовуючи античні досягнення, вчені цієї епохи часто бачили в природних проявах знаки Божої волі, і в той же час вважали, що їх можна осягнути за допомогою розуму. Вже в той час з'явилися і стали формуватися основи сучасного наукопісанія - схоластика, яка стала зразком вченого праці. Переворот в суспільній свідомості, вироблений Коперником, став першою революцією в цій галузі. Він зробився відправною точкою, від якої стали відраховуватися етапи розвитку філософії науки - зміни парадигми, усвідомлення картини світу. Був здійснений ряд практичних досліджень у галузі механіки, біології, фізики, природознавства. Все це відокремило науку від теології, знизило її особистісно-світоглядну орієнтацію і визначило її подальшу самостійність. З тих пір філософія стала досліджувати й обґрунтовувати вчене знання як особливої сфери.

Етапи розвитку філософії наукиПоняття науки в філософії: Новий час і сучасний етап

Розвиток дослідження природи в епоху Нового часу привело до об'єднання теоретичного і практичного знання. Френсіс Бекон визначив тоді науку як продукт історичного розвитку людства. У 18 столітті ця сфера ще більш спеціалізується - виникають фізика, хімія, біологія та інші галузі. Наукове знання стає технічно орієнтованим. У 19 і особливо 20 століттях виробництво робиться залежним від відкриттів і їх застосувань. Техніка стає рушійною силою знання. Але на сучасному етапі відбувається орієнтація на розвиток інтелектуального творчого потенціалу особистості. Сприяє цьому науково-технічний прогрес стає головним чинником зростання виробництва. Все це дає можливість зробити висновок, що проблеми науки, філософії та світогляду в наш час залишаються тісно пов'язаними. Найбільш чітко це проявляється в орієнтації науки на потреби людини.Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!