Соціальна структура суспільства. Соціологія т. Парсонса

Соціальна структура суспільства і принцип структурно-функціонального аналізу

Структурно-функціональний аналіз є одним з найбільш популярних в ХХ столітті методів вивчення суспільних процесів. Його цінність полягає в тому, що з його допомогою можна досліджувати не тільки окремі елементи і стійкі зв'язки, але також їх вертикальні і горизонтальні ієрархічні взаємини. У 50-70-х роках ХХ століття найбільш видатним представником цієї течії був Т. ПарсонСоціальна структура суспільствас. Визначаючи поняття соціальної структури суспільства та його роль в аналізі життєдіяльності людей, він використовував методику сучасних йому семіотики, синергетики та кібернетики. Він також користувався роботами Е. Дюркгейма і М. Вебера. Парсонса не надто цікавлять історичні типи суспільства, оскільки він відкидає еволюційний підхід до його формування. Його цікавить сучасний соціум і там відбуваються.Соціальна структура суспільства і теорія соціальної дії

Людина, як вважає Парсонс, є основним елементом будь-якого суспільства. Він і його відносини з іншими людьми являють собою систему, яка сама себе організовує. Так само можна охарактеризувати і дії будь-якої людини, які носять суспільний характер. У них є деякі особливості. Соціальна структура суспільства визначає поведінку людини, особливо рольове. Воно за своєю природою є символічним. Адже роль регулюючого механізму в ньому грає мова. Він висловлює поняття, що визначають нашу реакцію, аж до підсвідомої, через символи. Крім того, поведінці властива нормативність, тому що воно залежить від цілого ряду загальноприйнятих рамок. Людина повинна робити те чи інше, тому що так прийнято. Ну і, нарешті, однією з основних його характеристик є волюнтаристичности, оскільки людині притаманні особисті пристрасті, бажання і так далі. Будова соціальної дії, яка представляє з себе суспільну поведінку людини, є наступним. Воно складається з суб'єкта, ситуації, в якій все відбувається, і орієнтації, спрямованості індивіда. Парсонс розходиться з Вебером з приводу того, чи повинно це дія обов'язково мати усвідомлений людиною сенс, або ж воно може бути спонтанним, афективною. На цій основі соціолог вибудовує цілу систему і класифікує її за підрозділами: культурна, соціальна, особистісна. Всі вони пов'язані між собою різними відносинами, серед яких домінують три регулятора: мова, гроші і владу.

Соціальна структура суспільства соціологіяСоціальна структура суспільства. Соціологія системного підходу

Поняття соціальної структури

Таким чином, по Парсонсу, суспільна система являє собою складно-організовану, упорядковану цілісність, яка тримається специфічними зв'язками. Прикладами цього можуть служити держава, нація, велика організація або рух. Всі подібні системи, як вважав автор, слід вивчати за допомогою особливої методології. Перш за все, слід визначити, яка соціальна структура суспільства, яке досліджується. Тобто, потрібно з'ясувати, на які елементи його можна розбити і що з них конструюється. Парсонс припускав, що найбільші структури діляться на чотири типу: сім'я, установа, політичні та громадські організації, держава. Їх головними регуляторами є цінності і норми, прийняті на даному рівні. Потім слід провести аналіз, який би показав співвідношення між елементами і цілим. Крім того, такий метод може прояснити ролі самих суспільних систем. Так здійснюється структурно-функціональний аналіз.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!