Формаційний підхід. Особливості

Формаційний підхід був широко висвітлений у працях Леніна, Енгельса і Маркса. Відповідно до теорії, соціум проходить у своєму розвитку певні етапи, які змінюють один одного. Ці стадії називаються суспільно-економічними формаціями. Так, соціум пройшов через первіснообщинний, рабовласницький етап, перейшов на феодальний, капіталістичний, комуністичний рівень. формаційний підхід до вивчення суспільства

Формаційний підхід. Особливості

Формаційний підхід до вивчення суспільства передбачає певні закономірності. Так, продуктивні сили проходять більш швидкий розвиток, ніж відносини. Навички, знання та засоби праці удосконалюються. При цьому з часом починають виникати суперечності. Виражаються вони в тому, що колишні відносини на виробництві починають стримувати розвиток нових. Для того щоб продовжувалося удосконалення, потрібна заміна одних взаємодій іншими. Таким чином, проявляється формаційний підхід. формаційний підхід до типології держави

Розвиток соціуму

Для кращого розуміння слід розглянути приклади, застосовуючи формаційний підхід до типології держави. В умовах первіснообщинного ладу виробничі засоби представляли собою спільну власність. У зв'язку з цим трудилися люди разом, спільно. Результати ж діяльності розподілялися між усіма членами соціуму порівну. У капіталістичному ж суспільстві, навпаки, приватні особи були власниками засобів виробництва. У зв'язку з цим відносини стають дещо іншими. При феодальному ладі основним засобом виробництва була земля. Вона належала одному господареві. За використання землі селяни платили феодалові повинності. Однак, незважаючи на те, що в ряді країн працівники були прикріплені до пана, соціум розвивався. Удосконалювалася техніка, починала зароджуватися промисловість. У підсумку соціум ставав на новий етап розвитку. формаційний підхід

Формаційний підхід. Плюси і мінуси

Як відзначають фахівці, формаційний підхід ґрунтується на змінах, властивих виробничій сфері. Прихильники цього напряму вважають, що основна роль у соціальному розвитку належить історичним закономірностям, об'єктивним законам, в умовах яких людина веде свою діяльність. Суспільство рухається по прогресивному шляху, оскільки кожна наступна формація досконаліше попередньої. Серед недоліків фахівці відзначають той факт, що не всі держави в історичному своєму розвитку змогли вписатися в запропоновану «струнку схему». Так, наприклад, у ряді країн не було рабовласницького суспільно-економічного рівня. Для східних держав було характерно досить різноманітне історичний розвиток. Важливо й те, що формаційний підхід при оцінці складних соціальних процесів передбачає економічну основу. Однак це не завжди коректно. Не завжди прийнятна другорядна позиція людського фактора в історії, в той час як на перше місце ставиться об'єктивний закон.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!