Теорія споживчої поведінки та її внутрішні течії

Теорія споживчої поведінки є темою, що вивчається в рамках економічної науки. В її межах розглядається поведінка споживача в умовах ринкових відносин, а також вивчаються механізми взаємодії попиту і потреб. Повсякденні рішення конкретних споживачів є основою для формування будь-якого ринкового попиту. Такі рішення, як правило, диктуються бажанням отримати максимальну теорія споживчої поведінкивіддачу від товару, корисний ефект, зробити вигідне вкладення і так далі. Власне, перші спроби проаналізувати співвідношення попиту і потреб проробили ще в XIX столітті представники економічного вчення, названого маржиналізмом. Сучасна теорія споживчої поведінки побудована на тій думці, що кожному споживачеві притаманні певні особисті вподобання і смаки. А також на те, що в задоволенні власних смаків він обмежений бюджетом (тобто власними доходами). Сьогодні розрізняють наступні два основних напрямки в теорії споживчої поведінки: кардиналистской і ординалистской.



Кардиналистской теорія споживчої поведінки

Іншими словами - кількісна теорія. Вона припускає можливість теоретично виміряти корисність благ, тобто дана теорія виходить з того, що можливо визначити якусь точну і конкретну величину корисності, яку набуває теорії споживчої поведінкисуб'єкт при споживанні блага. Така вимірність корисності, як наслідок, надає можливість порівняння різних благ з цієї фундаментальної характеристиці. Прихильники підходу запропонували одиницю виміру корисності товару - ютилях (від англійського слова «utility», буквально і що означає корисність). Кардиналистской теорія споживчої поведінки представляє можливість споживачеві виміряти рівень корисності конкретного додаткового елементу блага. Разом з тим ця корисність незмінно є суб'єктивним показником, оскільки розмаїття смаків людей передбачає їх різне ставлення до кожного конкретного благу.

Ординалістська теорія споживчої поведінки

Іншими словами - порядкова теорія. Цей підхід заснований на ідеї, що споживач ніяк не може призвести чисельну вимірювання кількості одержуваного блага від конкретного товару, однак може порівняти і вибудувати ієрархію товарів, залежно від їх перевагу в даний конкретний момент і в певних умовах. В цілому, сучасна теорія споживчої поведінки базується на таких основних постулатах:кардиналистской теорія споживчої поведінки

  1. Ненасиченість. Мається на увазі той факт, що потреба в благах постійна і не має насичення. Люди завжди будуть бажати більшої кількості благ, ніж мають. Більш високої оцінки в очах споживача удостоїться той товар, який має більшу кількість благ.
  2. Порівнянність уподобань. Приймаючи рішення придбати товар або ж відмовитися від покупки, споживач завжди попередньо формує власне ставлення до благ, які обіцяє товар. І, виходячи з необхідності та раціональності отримання цього блага за конкретну суму, приймає рішення.


  3. Транзитность уподобань. Коли споживач приймає рішення про покупку товару, він неминуче послідовно переносить свої переваги з одних на інші блага.

Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!