Облік інших доходів і витрат та їх класифікація

Зазвичай господарсько-фінансова діяльність компанії не обмежується такими процесами, як постачання, виробництво і збут продукції, незважаючи на те, що вони досить важливі для фінансового благополуччя підприємства. Цілком можлива ситуація, коли певна частина доходу виходить в результаті здачі в оренду певного виду амортизується майна. Якщо дохід від цього буде становити 5% від загальної суми, то здача в оренду буде віднесена до звичайних типам діяльності. Крім доходів і витрат за цими статтями, в організаціях часто виникають операційні, надзвичайні і позареалізаційні. Дуже важливим моментом є облік інших доходів і витрат з їх подальшим відображенням у бухгалтерському балансі.

Облік інших доходів і витрат

Нормативна база

Існує ряд нормативних документів, які встановлюють склад системи доходів і витрат, і спеціальні правила їх обліку:

- положення «Доходи організації» з бухгалтерського обліку;
- припис «Витрати організації»;

- положення «Бухгалтерська звітність організації».

Термінологія

Облік інших доходів і витрат припускає, що до інших надходжень прийнято відносити операційні, позареалізаційні і надзвичайні. До перших відносяться надходження від реалізації майна, крім продукції, відсотки, які отримує організація за надані позики і залишки на банківських рахунках, дивіденди або доходи від частки в статутному капіталі інших організацій. Операційними доходами вважаються і такі, які отримані завдяки певним умовам організації, або доходи, одержувані в результаті господарських операцій, які не є основними в діяльності підприємства.

Інші доходи і витрати

Позареалізаційні доходиДо даної категорії відносяться такі надходження коштів, отримання яких не пов'язане з основною діяльністю організації, практично не піддаються плануванню. До них прийнято відносити: курсові різниці, одержувані завдяки операціям в іноземній валюті- виявлені під час інвентаризації надлишки товарно-матеріальних ценностей- пені та штрафи, які виходять від контрагентів з якихось господарським договорам- а також інші.

Інші доходи

Надзвичайні доходи

До цієї категорії зазвичай відносять надходження, які виникають в результаті надзвичайних обставин діяльності підприємства (пожежі, аварії, стихійного лиха, націоналізації та інших): відшкодування за страховкою, вартість матеріальних цінностей, які залишилися від списання активів, непридатних до відновлення і подальшого використанню, і інші.

Витрати

Облік інших доходів і витрат здійснюється відповідно до нормативної документації. Класифікація видатків для їх подальшого обліку представлена в ПБО 10/99. Через таких факторів, як характер діяльності організації, умови її діяльності, а також її напрямки, витрати прийнято поділяти на: пов'язані зі звичайними типами діяльності- операціонние- внереалізаціонние- надзвичайні. До категорії інших витрат прийнято відносити останні три види. Можна розглянути визначення для кожного з них. Витратами за традиційними типами діяльності прийнято вважати ті, що пов'язані з виробництвом продукції та її подальшою реалізацією, наданням послуг і виконанням робіт. Якщо організація включає до складу своїх традиційних типів діяльності здачу в оренду нематеріальних активів та основних фондів, то до складу звичайних прийнято включати і витрати, які пов'язані із здійсненням таких типів діяльності.Операційні доходи

Операційні і позареалізаційні витрати

До першої категорії прийнято відносити витрати, без здійснення яких не можна отримати відповідні доходи: пов'язані з придбанням майна та його вибуттям після реалізації- пов'язані з тим, що організація бере участь у статутному капіталі іншого-відсотки, які сплачуються за отримання позик і кредітов- витрати, пов'язані з оплатою банківських послуг-податки. Позареалізаційні - це інші витрати, які виникають без взаємозв'язку з господарською діяльністю, практично не піддаючись плануванню. До них відносять: курсову різницю по валютним операціям- недостачі в ТМЦ, які були виявлені під час інвентаризації, але не був знайдений віновнік- пені та штрафи, які сплачуються контрагентами відповідно до господарськими договорамі- дебіторську заборгованість по завершенні терміну позовної давності- кошти, які перераховуються на благодійні цілі, та інше. Надзвичайні витрати включають втрати, пов'язані з особливими обставинами діяльності підприємства: пожежа, якась аварія, вплив стихії, націоналізація і інші.

Операційні витрати

Інші доходи і витрати в бухгалтерському обліку

Для їх обліку використовується спеціальний рахунок 91, до якого прийнято відкривати субрахунки. Записи вносяться накопичувально за весь звітний період. В кінці місяця зазвичай тільки визначається сальдо, яке відбивається на спеціальному субрахунку. По завершенні звітного періоду всі субрахунки, відкриті до 91-му рахунком, закриваються. Облік інших доходів і витрат проводиться так. За кредитом субрахунка 91-1 вписуються: надходження коштів за користування активами, наданими компанією-надходження, одержувані за надання прав, пов'язаних з патентами на зразки промислового виробництва та інші види інтелектуальної власності-а також інші надходження. Витрати прийнято враховувати на дебеті рахунку 91-2: витрати, пов'язані з наданням активів компанії за плату і прав на різну власність, з участю в статутному капіталі, та інші.Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!