Електричний струм: основні характеристики і умови його існування

Електричний струм - те, без чого немислима життя людини

Сьогодні важко уявити життя без такого явища, як електрика, а адже використовувати його в своїх цілях людство навчилося не так вже й давно. Вивчення сутності і характеристик цього особливого виду матерії зайняло кілька століть, однак і в даний час не можна з упевненістю сказати, що ми знаємо про нього абсолютно все.

Електричний струм

Поняття і сутність електричного струму
Електричний струм, як відомо ще зі шкільного курсу фізики, є не що інше, як впорядкований рух будь-яких заряджених частинок. В якості останніх можуть виступати як негативно заряджені електрони, так і іони. Вважається, що даний вид матерії може виникнути тільки в так званих провідниках, однак це далеко не так. Вся справа в тому, що при зіткненні будь-яких тіл завжди виникає певна кількість протилежно заряджених частинок, які можуть почати пересуватися. У діелектриках вільне пересування тих же електронів дуже сильно утруднено і вимагає величезних зовнішніх зусиль, тому й кажуть, що вони електричний струм не проводять.

Умови існування електричного струму

Умови існування струму в ланцюзіВчені вже досить давно помітили, що дане фізичне явище не може виникнути і тривалий час утримуватися саме по собі. Умови існування електричного струму включають в себе кілька найважливіших положень. По-перше, це явище неможливо без наявності вільних електронів та іонів, які і виконують роль передавачів зарядів. По-друге, щоб ці елементарні частинки почали упорядоченно рухатися, необхідно створити поле, основною ознакою якого є різниця потенціалів між будь-якими точками електрика. Нарешті, по-третє, електричний струм не може існувати тривалий час тільки під впливом кулонівських сил, так як поступово потенціали будуть вирівнюватися. Саме тому необхідні певні компоненти, що є перетворювачами різних видів механічної та теплової енергії. Їх прийнято називати джерелами струму.

Джерела електричного струму

Питання про джерела струмуДжерела електричного струму являють собою спеціальні пристрої, які генерують електричне поле. До найважливіших з них можна віднести гальванічні елементи, сонячні батареї, генератори, акумулятори. Джерела струму характеризуються своєю потужністю, продуктивністю і тривалістю роботи.

Сила струму, напруга, опір

Як і будь-яке інше фізичне явище, електричний струм має цілий ряд характеристик. До найважливіших з них відноситься його сила, напруга ланцюга і опір. Перша з них являє собою кількісну характеристику заряду, який проходить через перетин того чи іншого провідника в одиницю часу. Напруга (зване також електрорушійної силою) є не що інше, як величина різниці потенціалів, за рахунок якої проходить заряд здійснює певну роботу. Нарешті, опір - це внутрішня характеристика провідника, що показує, яку силу має затратити заряд на проходження по ньому.Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!