Мінеральні ресурси землі

Що це таке?
Мінеральні ресурси - це корисні копалини, що знаходяться в надрах Землі як на континентальній її частині, так і на дні Світового океану. Вони повинні бути доступні для сучасних методів видобутку і придатні для використання в галузях народного господарства. Запаси їх необхідно оцінювати в кількісному відношенні геологічними дослідженнями.

Мінеральні ресурсиКласифікація мінеральних ресурсів

Підрозділяються корисні копалини умовно по областям їх застосування. За цією класифікацією вони поділені на паливно-енергетичні, руди для чорної металургії, рудна сировина для кольорової металургії та виробництва легованих металів, гірничохімічні руди, виробні і дорогоцінне-напівкоштовні камені, індустріальне нерудна сировина, нерудні копалини для будівництва та виробництва будівельних матеріалів, гідромінеральні ресурси . Нагадаємо, що класифікація мінеральних ресурсів умовна: деякі з них можуть бути затребувані різними галузями промисловості.

Класифікація мінеральних ресурсівПерелік по різних областях застосування

Паливно-енергетичні мінеральні ресурси - це все те, що віддає тепло та енергію: вугілля (кам'яні і бурі), природний газ і нафту, торф, сланці горючі, руди уранові. Руди чорної металургії: залізні, хромові, марганцеві та інші. Руди для кольорової металургії та виробництва легованих металів: мідь, алюміній, цинк, олово, свинець, ртуть і сурма, ванадій, титан, вольфрам, нікель, молібден, кобальт. Гірничохімічні руди - фосфорити і апатити, поклади і розсоли солей - кам'яної, калійної, магнезіальною, горюча сірка та її сполуки, барит, руди борні, йодовмісні розчини, флюорит, бром. Дорогоцінне-напівкоштовні камені - все розмаїття коштовностей, починаючи від алмаза (далі - за алфавітом) і закінчуючи шпінелью і цірконом- також камені виробні, починаючи з аметисту і закінчуючи яшмою. Індустріальне нерудна сировина представляють такі основні мінеральні ресурси, як графіт, азбест, тальк, слюда, кварц. Нерудні матеріали для будівельних робіт - вапняки, мармур, граніт, базальт, туфи, черепашник, глини, сировина для виробництва цементу, скла, шиферні сланці. Гідромінеральні ресурси - це підземні води: питні прісні і бальнеологічні мінеральні, термальні, промислові.

Мінеральні ресурси цеОсобливості

По-перше, мінеральні ресурси є непоновлюваними, за винятком гідромінеральних, які здатні частково компенсуватися. Нерівномірність розподілу мінеральних ресурсів в надрах планети - друга особливість їх. Третя відмінна риса - мінливість ресурсів у часі і залежність їх від рівня розвитку як суспільства, так і техніки, від можливостей економіки та потреби в них промисловості. Четверта особливість - мінеральні ресурси характеризують економічний стан будь-якої країни. Мінеральні речовини набувають статусу мінеральних ресурсів тоді, коли виникає потреба в їх використанні і знаходяться нові способи застосування в практиці. Асортимент мінеральних ресурсів постійно поповнюється новими видами корисних копалин, що знаходять своє застосування в промисловому виробництві.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!