Соціальні інститути: їх роль і завдання в суспільстві

Людське суспільство - вельми складний і різноманітний організм. У процесі свого становлення і розвитку воно неминуче висуває вимоги до ефективності і стійкості спільної діяльності людей. Інструментом у вирішенні цих аспектів життя соціуму є соціальні інститути. Саме їх формування та соціальні інститутифункціонування стало реакцією на необхідність оптимізації спільного проживання. Власне кажучи, соціальні інститути - це відносно стійкі форми і типи соціальної практики, які мають на меті організацію суспільного життя та забезпечення стійких зв'язків в рамках суспільних груп і між ними. Саме цей феномен виробляє і санкціонує норми людської поведінки і міжособистісних відносин в сім'ї, в навчальному закладі, на підприємстві, серед друзів і знайомих. Саме він визначає форми взаємовідносин між різними групами: старшими і молодшими, чоловіками і жінками і так далі. Існує кілька сфер суспільної життєдіяльності, для кожної з яких необхідний свій набір подібних соціальних парадигм: духовна сфера, політична, економічна і власне соціальна. Багато в чому з цими аспектами і пов'язані основні соціальні інститути. Їх виділяють п'ять.

соціальні інститути це

Духовні

Ці форми виникають як результат розвитку духовних цінностей і є засобом їх підтримки та примноження: церква, освітні заклади, наукові центри, культурні інститути та інші.Політичні

Ці соціальні інститути покликані регулювати здійснення владних повноважень. А також визначають основні правила та функції державного утворення (або додержавного) - права, свободи, судова система, політичний плюралізм.

Економічні

Це сфера формування суспільного виробництва і розподілу матеріальних благ серед членів суспільства. Відповідно, в цій сфері народжуються такі форми взаємодії, як ринок, приватна власність, виробничі відносини та інші.Соціальні інститути стратифікаціїосновні соціальні інститути

Тут мова йде про належне поділі суспільства на різноманітні категорії, залежно від конкретних параметрів: за віком, за майновим станом, по культурної приналежності, по займаній ніші в ієрархії держави, по гендерною ознакою. Таких класифікацій відзначають досить багато.

Соціальні інститути спорідненості

Вони пов'язані з сім'єю і шлюбом, а також покликані вирішувати питання первинної соціалізації дітей.

Загальні і різні характеристики

Разом з тим, слід зазначити, що соціальні інститути мають зовнішні і внутрішні властивості. Наприклад, якщо правова сфера життя суспільства зовні представляється сукупністю відповідальних осіб та установ, то її змістовною частиною є зразки поведінки, формування соціальних ролей, визначення прав і обов'язків людини і громадянина. Втім, соціологи виділяють ряд рис і ознак, які мають всі соціальні інститути: культурні символи, норми поведінки, реальні культурні риси, що характеризують інститут.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!