Поняття суспільства в соціології та філософії

Поняття суспільства у філософії

Мислителі різних часів намагалися зрозуміти суспільство, з одного боку, як процес в його історичному розвитку, а з іншого - як цілісність різноманітних форм і видів взаємин людей на всій Земній кулі. Поняття суспільства в соціологіїФілософи з давніх пір пробували з'ясувати, чи існують які-небудь закономірності в цьому процесі, чи можна їх вичленувати і використовувати. Ще в античну епоху панувало таке визначення суспільства, як спосіб реалізації взаємних потреб і задоволення так званих соціальних інстинктів (Платон і Аристотель). В епоху Просвітництва його стали вважати результатом суспільного договору. Однак не було визначено прийнятне для всіх поняття. Соціологія ж, виділившись як наука, зайнялася саме цим питанням. У підходах до його вирішення велику роль зіграв розвиток позитивізму і природничо-математичних дисциплін.Поняття суспільства в соціології

Перші спроби проаналізувати соціум продемонстрували наявність як мінімум двох моментів. Перший з них - це визначення сутності суспільства в широкому сенсі цього слова (як сформовану історично сукупність взаємовідносин). Другий же - більш вузький підхід - методологія аналізу даного пристрою соціуму, існуючого в конкретному місці і в певний час. При цьому багато соціологів немов повертаються до античної трактуванні суспільних відносин, тільки в новому сприйнятті. Поняття соціологіяНаприклад, Г. Зіммель у своїй теорії немов відроджує платонівську ідею про соціум як про можливість сукупної реалізації внутрішніх потреб, мотивів і спонукальних сил різних індивідів. Поняття суспільства в соціології у Дюркгейма засноване в якійсь мірі на філософії Гегеля. Останній вважав реальні процеси діяльності людства втіленням Абсолютної ідеї в її розвитку. Дюркгейм теж розглядає суспільство як щось, що існує поза і над індивідуумами, в духовному сенсі цього слова. Хоча в практичному розрізі його тип визначається з розподілу праці, яке соціалізує людини, втягуючи його в процес виробництва.Поняття суспільства в соціології систем

У 19 столітті став дуже модним системний і критичний підхід до оцінки суспільного розвитку. Одним з перших представників такого напрямку можна назвати Маркса. У своїй теорії він запропонував систему аналізу, в якій головну роль грає виробництво - особливий вид соціальної життєдіяльності. Воно задовольняє потреби людей, в той же час реалізує їх більш глибокі потреби. Поняття людина в соціологіїВоно є основою цілісності всього соціального організму. Поняття суспільства в соціології іншого, не менш відомого мислителя, Макса Вебера, покоїться абсолютно на протилежному «кита» - це, насамперед, психологія та свідомість. Правда, не стільки індивідуальне, скільки масове. Панівні цінності і мораль, згідно цієї теорії, здатні вплинути на соціальні відносини і навіть змінити їх до невпізнання. ХХ століття ввів ще одне игнорируемое попередниками поняття - «людина». У соціології нашого часу, зрозуміло, не відкидається вплив економічних чинників, але вони вважаються опосередкованими. Стимули, що виходять з виробничої, політичної та ідеологічної сфер, є лише потенційними причинами поведінки людей та їх груп у суспільстві. Вони проходять через фільтр їхнього менталітету. Крім того, величезну роль в аналізі суспільства відіграє наукова парадигма, яка розширює суспільну свідомість і, в свою чергу, впливає на соціальний розвиток.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!