Індустріальне суспільство і його ознаки

Соціальні теорії та індустріальне суспільство

Розвиток кібернетики, створення інформаційних мереж, різних експертних систем та інші досягнення науково-технічної революції дали можливість ученим прогнозувати і досліджувати соціальні процеси шляхом моделювання. Це дозволило глибше розкрити сутність розвитку суспільства. Вчені побачили, що соціальні організми дійсно проходять еволюційні стадії, кожна з яких має свої властивості і ознаки. Індустріальне суспільствоМетод моделювання та прогнозування результатів практичної діяльності, дослідження можливих варіантів їх розвитку та наслідків тісно пов'язані з соціальними теоріями. Вони намагаються охопити історичний процес як комплексну проблему організації складних систем. Однією з таких теорій є концепція про те, що в епоху технічного прогресу весь світ являє собою єдине індустріальне суспільство.Ідеї Уолта Ростоу

Саме це поняття народилося ще в 19 столітті. Його використовували і утопічні соціалісти (Сен-Сімон), і засновники позитивізму (Конт). Сам термін «індустріальне суспільство» виник як протиставлення аграрної, «відсталою» економіки і пов'язаного з нею «старого режиму». У повоєнну епоху значення його змінилося. У розпал «холодної війни» деякі соціологи, зокрема, француз Р. Арон, не побоялися заявити про те, що всі ідеологічні Індустріальне суспільство ознакивідмінності між двома ворогуючими таборами - капіталізмом і соціалізмом - насправді не варті ламаного гроша і є продуктом політичної пропаганди. «Єдине індустріальне суспільство» панує тепер в усьому світі, а різні політичні системи є тільки його варіантами. Уолт Ростоу в 60-х роках минулого століття спробував об'єднати цю концепцію з ідеєю, подібної вченню Маркса про суспільно-економічних формаціях. Він теж вважав, що структура суспільства змінюється в кожний історичний період, тільки визначальним фактором тут не є виробничі відносини, а «стадії економічного зростання».Індустріальне суспільство. Ознаки нової стадії розвитку

Ростоу вважав, що прогрес визначається розвитком науки і технології, а не соціальними потрясіннями. Останні, навпаки, є ознаками громадської хвороби, того, що справи йдуть не так, як треба. Він заявив про те, що з Ознаки індустріального суспільства50-х років людство практично завершило процес індустріалізації і вступило в нову стадію розвитку. Для неї характерні перехід економіки до технологічного укладу, різке зменшення кількості людей, зайнятих в аграрному секторі, зростання міст (особливо мегаполісів), а також настання ери масового споживання або ж «загального добробуту». Ростоу вважав, що сучасний йому Радянський Союз поступово еволюціонує до цієї стадії, в той час як в США вона вже досягнута. Деякі інші прихильники цієї теорії (наприклад, представники школи соціального прагматизму Дьюї, Сідней-Хук та інші) вважали, що ознаки індустріального суспільства мають і соціальний характер. Приміром, подолання нерівності між різними соціальними групами. Грунтуючись на соціологічних даних про зближення рівня доходів між службовцями, інтелігенцією і дрібними підприємцями, вони висунули ідею про виникнення одного або декількох «середніх класів», які об'єднують як роботодавців, так і представників найманої праці. Крім того, ця фаза розвитку суспільства характерна великою кількістю менеджерів, керуючих виробництвом.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!