Види почуттів. Поняття та види почуттів. Органи чуття людини

Емоції людини становлять одну з найскладніших сфер психіки. Вони являють собою складну систему елементів, яка дозволяє індивідууму постійно відчувати і переживати всі події, що відбуваються з ним. У цій сукупності виділяють чотири складові: емоційний тон і стани, емоції, почуття.

Почуття як одна зі складових емоційної сфери людини

Почуття являє собою особливу форму сприйняття людиною явищ дійсності, яка характеризується наявністю або відсутністю відповідності потребам людини, з властивою їй відносною стійкістю. Різні види почуттів дозволяє визначити емоційне сприйняття людиною речей, явищ, подій, його внутрішній стан, моральні переконання.

види почуттів

Всі нові події, що відбуваються в особистому житті людини і його сфері діяльності, сприймаються ним через почуття і виражаються в переживаннях, емоціях. Для становлення людини як особистості формування почуттів необхідно. Це одна з умов його розвитку. Формування почуттів - тривалий процес, що відбувається невідривно від індивідуального розвитку, на який чинить виховний вплив сім'я, освіта, культура, соціальні та інші фактори.

Емоційний тон, на відміну від почуттів, являє собою реакцію у вигляді переживання, який встановлює даний стан людини. Емоційний тон передає організму інформацію про рівень задоволеності поточних потреб. На практиці це виражається у визначенні людиною подій як приємних і неприємних. Визначити свій емоційний тон можна в будь-який момент часу.

Важлива складова життя людини - емоції

Емоції можна охарактеризувати як сильні суб'єктивні переживання, що виникають у важливих ситуаціях і подіях. Основу їх становлять потреби, тому події, які індивідууму байдужі, не можуть зачіпати його емоцій. Тому, якщо людина цікавиться якими-небудь змінами в його оточенні, випробовуючи в цьому потреба, емоції нерозривно будуть супроводжувати його життя.

Особливі органи чуття

Почуття можна охарактеризувати як емоційне ставлення індивідуума до об'єкта чи суб'єкту. Відрізняються вони суб'єктивністю. Виникають почуття шляхом практичної взаємодії окремої людини із зовнішнім оточенням. Їх роль досить значима для людини.

Емоційний стан, на відміну від почуттів, носить більш слабку спрямованість на об'єкт. На відміну від емоцій, емоційний стан більш стійко і тривало. Однак завдяки емоціям і почуттям, як механізмам, воно запускається в дію. Зв'язок між ними досить сильна, тому емоційний стан іноді можуть називати емоцією. Стан радості, ейфорії - відтінки однієї складової.

Особливості та природа виникнення чуттєвої сфери людиниПочуття існують в емоційній сфері людини як невід'ємний компонент, який має спрямованість. Вони не виникають просто так, а є результатом відношення до суб'єкту чи об'єкту. Досить складно перерахувати всі види почуттів людини, насамперед тому, що вони схожі з психічними процесами, відображають риси особистості людини, емоції.

Основні людські почуття та їх характеристики

Види почуттів умовно поділяються на дві категорії.

  1. Моральні. До них відносять співчуття, любов, доброту.


  2. Естетичні. Є результатом впливу навколишнього середовища через тонке реагування. Наприклад, почуття прекрасного.

Можна назвати й такі види почуттів людини, як любов, горе, вина, заздрість.

Любов як одна з найважливіших складових життя людини

Види почуттів, одним з яких є любов, можна розглядати з точки зору психологічних процесів в організмі людини. При іспитиваніі саме даного почуття процеси виникають при появі глибокої прихильності до окремої людини, людям, об'єкту або об'єктів.

види почуттів людини

Почуття любові з точки зору філософських наук

Дане поняття (як філософська категорія) розглядає суб'єктивні відносини, що носять інтимний характер. Важливим моментом в даному випадку є наявність предмета любові, вибірковості почуття.

Любов робить людину щасливою. Любов, як індикатор щастя, відноситься до розряду суб'єктивних понять. Дане поняття є одним з фундаментальних у всіх культурах і мистецтві. Найдавніші філософські системи та літературні джерела розглядають і глибоко аналізують дане поняття. Міркуванням про неї присвячено більшість творінь письменників і відомих людей. Однак більшість так і не може зрозуміти це почуття і причину його виникнення.

Заздрість - це почуття або емоція?

На сьогоднішній день багатьох цікавить питання, відноситься заздрість до емоцій або її категорія - види почуттів.

Заздрість виникає по відношенню до кого-небудь або до чогось. У заздрості завжди знаходиться об'єкт, на який вона спрямована. Тому дане поняття слід віднести до почуттів. Воно являє собою хворобливий стан, при якому людина бажає те, що в даний момент йому не належить.

органи чуття людини

Почуття горя. Дане почуття виникає при втраті близької людини або важливого предмета. Воно супроводжується рядом закономірних поетапних процесів. Спочатку виникає шок. Його змінює відчуженість. Людина відчуває глибоку тугу. Ці почуття пов'язані нерозривно з бажанням плакати, байдужим ставленням до всього, нерідко супроводжуються почуттям провини. Значимість втрати для людини визначає період повернення до нормального життя.

Почуття провини. Дане відчуття знайоме багатьом людям. Його невід'ємними складовими є самозвинувачення і засудження своїх вчинків. Почуття провини можна назвати агресією, спрямованої на себе, хоча, може, самого наміру вчинити якісь негативні вчинки у людини не було.

почуття страху

Почуття страху може виникнути при появі лякаючих подій, предметів, людей, тварин. Також причиною його виникнення може стати зіткнення людини з чимось невідомим, що порушує його спокій. Почуття страху - один із проявів інстинкту самозбереження.

Подія або об'єкт може викликати почуття тривоги, що переростає в страх. Перше почуття є передвісником виникнення другого. При цьому організм запам'ятовує механізм реакції на страх і запускає його в разі виникнення передумов. Інформація про пережиті відчуттях залишається в пам'яті людини. Спроби змінити неприємні думки і спогади найчастіше призводять до більш стійким зв'язкам у психіці людини. Виникнення страху починається через почуття тривоги з появи зовнішнього подразника.

Що відносять до інших видів почуттів

Інші види почуттів представлені сукупністю таких складових емоційної сфери людини, як справедливість, обов'язок, відповідальність, відданість, сором, гумор, творче натхнення та інші.

Які органи людини відповідають за сприйняття основних почуттів

Органи чуття людини являють собою анатомічні прилади, що сприймають зовнішні впливи, подразнення середовища, трансформуються в нервовий імпульс і передаються в головний мозок. Людина отримує інформацію про внутрішні і зовнішні зміни в організмі. Виникаючі подразники перетворюються на нервові імпульси допомогою рецепторів. Їх основна функція полягає у визначенні специфіки в такій складній системі, як органи чуття людини. Що вони собою являють?

Органи чуття - види, наявність яких дозволяє людині сприймати інформацію через різні джерела. При цьому всі ці органи взаємопов'язані. Вчені до них відносять особливі органи чуття. Це очі, вуха, язик, ніс, шкіра, вестибулярний апарат.

Функції органів чуття

Основні їх функції полягають у взаємозв'язку, пізнанні та пристосуванні до постійно мінливих умов зовнішнього оточення. Вони сприяють адаптації людини до навколишнього світу. У первісному світі функції органів почуттів полягали в тому, що давали здатність уникнути загрожує життю небезпеки, можливість добути їжу.

органи чуття види

Очі є дуже важливим органом почуттів, завдяки яким людина має можливість отримати близько 90% від сукупної одержуваної інформації. Формування органів зору відбувається на етапі розвитку ембріона. Основною їх функцією є сприйняття інформації. Потім вона надходить до зоровій корі, що дозволяє людині побачити і оцінити інформацію, що надійшла. Очі можна представити як оптичний прилад, принцип якого схожий з фотоапаратом.

Вуха складаються із зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха. Зовнішнє вухо визначає локалізацію та джерела звуку. Вушна раковина, якій представлено зовнішнє вухо, переходить в слуховий прохід. Барабанна перетинка є зовнішньою стінкою. З неї починається середнє вухо. Потім слід барабанна порожнину. Внутрішнє вухо представлено равликом.

органи чуття нюхЗавдяки нюху людина сприймає запахи. Невелику частину у верхніх носових просторах займають клітини, що сприймають різні запахи. Інформація передається в цибулини шляхом передачі по нюхових ниток. Потім дана інформація надходить в коркові центри головного мозку.

Орган смаку дозволяє людині відчути і оцінити їжу. Мовою знаходяться смакові рецептори, які сприймають їжу. Людина відчуває смак їжі набагато гірше, коли страждає захворюванням носоглотки, що не дозволяє йому сприймати смак їжі повно. Це пов'язано з тим, що особливі органи чуття - нюх і смак - знаходяться між собою в тісному зв'язку. Мова умовно можна розділити на зони, кожна з яких відповідає за сприйняття певного смаку. Край мови найбільш повно дозволяє визначити, кислий чи продукт, середина мови дає можливість відчути сіль, кінчик - солодкий смак.

Дотик також надає можливість людині пізнавати навколишнє середовище. Людина відчуває предмети через дотик і може визначити структуру його поверхні, температуру, біль, тиск. Інформацію про це людина отримує від головного мозку. Він аналізує зовнішні сигнали й оцінює, наскільки вони небезпечні. Наприклад, виникнення бажання швидко відсмикнути руку при дотику до гарячого предмету.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!