Що таке рентабельність інвестицій і що вона означає?

Рентабельність інвестицій - це показник який характеризує обсяг прибутку, яку отримує підприємство з кожної вкладеної в нього грошової одиниці, спрямованої на формування активів. Саме рентабельність активів і схильна виражати рівень прибутковості компанії в чітко встановлений проміжок часу. Рентабельність розраховується на основі наступної формули:

Рентабельність активів = Чистий прибуток / Середньорічна величина активів * 100%

Рентабельність інвестицій: поняття зсередини

рентабельність інвестицій

Використання матеріального ресурсу, при якому перекриваються не тільки витрати, але і формується прибуток, можна назвати рентабельністю. При цьому прибутковість кожної компанії розраховується за допомогою відносного і абсолютного показника. Відносні величини характеризують саму рентабельність інвестицій, можуть вимірюватися у форматі коефіцієнта або розраховуватися в процентному співвідношенні. Абсолютні показники виражаються виключно в грошовому еквіваленті.

На перераховані показники надає істотний відбиток інфляція, але не обсяги доходів. При розрахунку значень варто зіставляти підсумковий показник підрахунків з плановими цифрами, з показниками попередніх часових проміжків або даними по інших компаніях. Це дозволить об'єктивно поглянути на ефективність використання свого капіталу. Розрахунок рентабельності інвестицій повинен бути максимально повним.

Правила розрахункуіндекс рентабельності інвестицій

Сьогодні розрахунок показника в більшості випадків проводиться виходячи з декількох трактувань поняття. Використовується всього три найпоширеніші формули:

  • Співвідношення прибутку до моменту виплати податків і відсотка до обсягів реалізації, що множиться на співвідношення обсягів реалізації з активами фірми.
  • Співвідношення відсотків і прибутку до моменту виплати податків до активів підприємства.
  • Ставлення відсотків і прибутку до погашення податків до активів фірми.

Як визначити прибутковість вкладень?

Для того щоб чітко усвідомити рентабельність інвестицій проекту, потрібно конкретизувати прибутковість від вливань коштів. Спочатку проводиться максимально повне дослідження всіх інвесторських ресурсів. Процес здійснюється в кілька етапів. Спочатку організовується і проводиться фінансовий аналіз підприємства. Другий крок - це розрахунок прогнозованого розміру вкладень. Третій етап передбачає виведення показників ефективності рішення, в тому числі розраховується індекс рентабельності інвестицій. При цьому з уваги не можна упускати чинники здатні вплинути на прогноз: інфляція, трансформація ринків збуту, зміни в політиці та економіці, інше.

рентабельність інвестицій проекту

Основний показник підраховується виходячи з формули наведеної вище. При цьому в облік береться той момент, що в рамках кожної конкретної фірми використовуються свої критерії за підрахунками вкладень і передбачуваних прибутків. Рентабельність інвестицій не буде об'єктивною якщо не брати до уваги динаміку. Її рівень повинен бути на порядок вище, ніж відсоток по овердрафту. Прибуток від фіксованих виплат без урахування податків, також повинна бути вище. Збільшення доходів можливо за рахунок збільшення обсягів обороту активів і за рахунок підвищення рентабельності товарів або послуг.

Оптимальний показник рентабельності

Індекс рентабельності інвестицій повинен перевищувати прибуток від вкладень коштів без ризику. Прибуток варто підраховувати не по стандартної ставки, до моменту погашення всіх податків, а з урахуванням виплат. Якщо цього не врахувати, то дохід буде фіксуватися тільки через вкладення і одержання відсотків від інвестованого капіталу. Коли відсоток за овердрафтом вище ніж рівень доходів, прибуток не в змозі перекрити всі витрати на запозичені інвестиції. Практика явно показує, що значення рентабельності має бути набагато вище ніж загальноприйнятий стандарт. Врахувати важливо компенсацію як по використовуваних управлінським ресурсам, так і по принимаемому ризику. Операційні активи не повинні бути менше 20%.

Аналіз рентабельності

рентабельність інвестицій формула

Рентабельність інвестицій вимагає чіткого управління. Контроль являє собою своєрідний заклик до здібностей управляти не тільки прибутком, але і вкладеними в бізнес засобами. Якщо об'єкт для інвестування привабливий, але показники не дотягують до оптимальних величин, можна застосувати наступні схему розвитку:  • Збільшення рентабельності продажів.
  • Збільшення обороту активів.

Для спрощення схеми управління своїм капіталом кожен з напрямків поділяють на окремі компоненти, які більш легко піддаються модернізації та удосконаленню.

Рентабельність в широкому сенсі слова

розрахунок рентабельності інвестицій

Рентабельність інвестицій актуально розраховувати не тільки при вкладенні коштів в компанії та підприємства. Індекс вельми корисний і при вкладенні коштів в депозити в банках, в ПАММ-рахунки, портфелі, інші інструменти. Для підрахунку показника і для подальшого порівняння пріоритетних напрямів, можна використовувати наступну формулу:

Індекс рентабельності = Прибуток + (Ціна продажу активів - Ціна придбання активів) / Ціна покупки * 100%

Ціну продажу можна розглядати як потенційну величину. Наприклад, рентабельність інвестицій, формула якої згадувалася вище, дозволить раціонально оцінити вигоди від вливання капіталів в прибутковий ПАММ-рахунок і від вкладення коштів у банк. Різниця буде відчутна на рівні 2-7%. За аналогічною схемою можна порівнювати пропозиції щодо інвестування в комерційні структури.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!