Національний дохід країни - створення і споживання

Структура національного доходу

Рівень економічного розвитку країни та добробуту населення, що проживає на її території, відбивається системою показників. У їх числі національний дохід є одним з основних. Розраховується він у грошовому вираженні. Величину цього показника являє сума зарплати працюючого населення, промислової та торговельної прибутку, земельної ренти та відсотків на вкладений капітал. Якщо фрезерувальник працює на заводі і отримує зарплату, то вона вважається частиною національного доходу. Точно так само, як дивіденди на акції, якими він може володіти. Прибуток, отриманий заводом, теж враховується в загальній сумі.

Національний дохідОсобливості розрахункуНеобхідно відзначити, що в плановій економіці, яка діяла в Радянському Союзі, система розрахунків основних макроекономічних показників принципово відрізнялася від діючих в інших країнах. У країні довгий час вироблялася продукція, яка не рахувалася товаром і розподілялася за заздалегідь складеними планами, не потрапляючи на ринок. Природно, національний дохід розраховувався за спеціальними формулами, які непридатні до застосування в ринкових відносинах. Через відмінності методик розрахунку дуже часто виходять і різні результати, порівнювати які не має сенсу.

Виробництво національного доходу

Чистий національний дохід

В даний час інвестори, перш ніж вкладати свої кошти в економіку тієї чи іншої країни, цікавляться, яким способом в ній створюється національний дохід. В останні десятиліття основні складові цього доходу в Росії формуються від продажу природних ресурсів, а, наприклад, в Китаї - від виробництва комп'ютерів та іншої техніки. Максимальне значення цього показника демонструє економіка США. Важливо підкреслити, що такий показник, як чистий національний дохід, характеризує ефективність виробничого сектора економіки. І тут першість також за американцями.Розподіл отриманого доходу

національне багатство

Вся система показників економічної ефективності в кінцевому рахунку створена для того, щоб оцінювати якість життя громадян в тій чи іншій країні. Національне багатство, яким володіє суспільство, витрачається на забезпечення певної якості життя. Як показує практика, в індустріально розвинених країнах люди проживають в більш комфортних умовах, ніж у слаборозвинених. Багатство країни складається з природних ресурсів та інших можливостей для промислового і сільськогосподарського виробництва. У свою чергу всі вироблені товари та послуги спрямовуються на ринок для поточного споживання.

Як забезпечити зростання добробуту

Національне багатство

Не секрет, що для забезпечення подальшого поступального зростання добробуту населення потрібно, щоб національний дохід зростав і зростав в обсягах. Тонкість ситуації полягає в тому, що країні необхідно забезпечити не тільки поточне споживання, а й умови для підтримки і розвитку виробничого потенціалу. Довгий час природні ресурси - нафта, ліс, корисні копалини - просто-напросто продавалися і, що називається, проїдалися. В останні роки уряд країни проводить більш розумну політику з відновлення власного виробництва та переробки вихідної сировини на своїй території. Завдяки цим заходам життєвий рівень громадян Росії поступово підвищується.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!