Заходи з охорони праці, їх планування та проведення

У сучасному неспокійному світі головним критерієм стає безпека. І вона стосується не тільки приватного життя, а й робочих моментів. Держава зобов'язана створити організовану систему, яка б займалася регулюванням людської праці і питаннями його безпеки. Якісна система здатна істотно підвищити економічну ефективність підприємства, адже чим організованіше і безпечніше робоче місце, тим більше економічний ефект від виконуваних працівником завдань. Вивчимо більш докладно, що собою являє ВІД і який план заходів з охорони праці необхідно втілювати в життя, щоб забезпечити працівникам безпечне робоче місце, а роботодавцям - хорошу продуктивність.

Поняття охорони праці

Охорона праці (ОП) - це спеціальна система, яка включає в себе цілий комплекс заходів, що впливають на збереження життєдіяльності та працездатності людини в процесі праці. Окремо варто відзначити, що ці заходи можуть бути як економічними, так і правовими, соціальними, санітарно-гігієнічними і т. Д.заходи з охорони праці

Згідно з російською законодавчій базі, на кожному підприємстві забезпечення безпечних умов праці лягає на адміністрацію. Саме керівна ланка зобов'язана відстежувати всі нюанси, що стосуються безпеки, і створювати необхідні умови для продуктивної роботи. Це може бути впровадження нових технологій, матеріальна мотивація працівників, підвищення рівня санітарії на робочому місці і багато іншого. Весь комплекс дій щодо поліпшення робочого місця і створення безпечних і комфортних умов праці прописується в трудових договорах роботодавця і найманих працівників. І держава ретельно стежить, щоб всі зазначені заходи були проведені.

Крім того, держава створює спеціальний механізм регулювання охорони праці. До правовому регулюванню відносять:

1. Створення комфортних умов для проведення трудової діяльності.

2. Розробку та впровадження норм охорони праці, правил техніки безпеки та виробничих санітарних і гігієнічних умов трудової діяльності.

3. Внесення в законодавчу базу додаткових гарантій щодо умов роботи для жінок, інвалідів і неповнолітніх.

4. Здійснення регулярного державного контролю над організацією трудової діяльності на підприємстві, а також залучення до процесу регулювання громадських організацій та профспілок.

5. Проведення профілактичних заходів щодо запобігання травм на виробництві.

Всі вживані на підприємстві дії повинні бути документально засвідчені в спеціальному акті. При цьому варто уточнювати форму заповнення документів з впровадження будь-якого заходу з охорони праці. Зразок акту для кожної галузі народного господарства свій, тому необхідно заздалегідь уточнювати всю інформацію у фахівців з охорони праці.

Місце працівника в системі охорони праці

У законодавчій базі РФ окремо прописуються всі права працівників. Зокрема, кожна людина повинна мати комфортне робоче місце, захищене від небезпечних факторів, які можуть мати серйозний вплив на виникнення виробничих травм і захворювань. Тому в законодавчій базі питанню створення сприятливого робочого місця приділяється велика увага. Зокрема, держава зобов'язує всіх роботодавців надавати своїм співробітникам спецодяг, засоби захисту та санітарно-гігієнічні засоби. У разі недотримання роботодавцем основ законодавчої бази працівники мають право висловити протест у вигляді добровільного припинення робочої діяльності до з'ясування всіх подробиць справи. Тобто, якщо роботодавець не забезпечує сприятливий робоче місце для своїх найманих робітників, то останні можуть не вийти на роботу й ініціювати розгляд з порушником в судовому порядку. Але необхідно пам'ятати про обов'язки. До них можна віднести:

1. Дотримання законодавчих правил і норм.

2. Вміле використання комплексних засобів захисту.

3. Працівник зобов'язаний негайно повідомляти керівництву про можливість виникнення небезпечної ситуації на виробництві та про будь неполадки з робочими механізмами.

план заходів з охорони праціНеухильне виконання заходів з охорони праці дозволяє вибудувати правильні відносини між працівником і його керівництвом. До речі, наша держава не просто прописує основні норми і правила, а й надає спеціальні гарантії. Приміром, до небезпечних виробничих заходам заборонено залучати неповнолітніх дітей, жінок та осіб, у яких є медичні протипоказання для виконання подібних робіт. Також держава зобов'язує роботодавця здійснювати регулярне медичне обстеження співробітників, надавати їм нормальний відпочинок і матеріально компенсувати понаднормові роботи, праця в нічний час і т. Д. Таким чином, можна сказати, що наша держава вживає всі можливі заходи, щоб створити ідеальні взаємини роботодавця та працівника , зрівняти їх права та обов'язки, що в підсумку призведе до грамотної побудови трудових відносин.

Законодавче регулювання норм охорони праці

У Конституції РФ в ст. 37 зазначено, що всі люди мають право на працю в тих умовах, які повністю відповідають усім вимогам безпеки та санітарії. Таким чином, державне регулювання основ охорони праці прописано в основному законодавчому документі країни. А вже на підставі цієї норми були створені й інші правовстановлюючі документи, зокрема КЗпП РФ. У Кодексі питання охорони праці займає дуже важливе місце. Практично в кожному розділі він згадується.

На підставі всіх перерахованих вище документів держава окремо формує нормативні правові акти з ОП, які містять перелік заходів з охорони праці. Серед них:

1. СанПин. Цей стандарт розглядає питання охорони праці в співвідношенні з правильною санітарно-гігієнічної складової.

2. ГОСТ ССБТ. Цей документ є переліком усіх державних стандартів системи безпеки праці. Також тут регулюється питання про впровадження нових стандартів і технологій.3. Правила безпеки. Це звід принципів і норм трудового регулювання. Тобто це перелік всіх правил безпеки, яких повинні дотримуватися як роботодавці, так і працівники.

4. Міжгалузеві та галузеві правила.

Всі ці нормативи зумовлюють надалі порядок заходів, які повинні бути проведені з метою ознайомлення працівників з їх правами та обов'язками.

Комплекс дій по ВІД

Під заходом з охорони праці мають на увазі конкретну діяльність організації, установи чи підприємства, яка спрямована на виконання деяких завдань в області ВІД. Ці цілі зумовлені вимогами державних нормативних актів, а також безпосередньо політикою самої організації, що стосується сфери охорони праці. По суті організація заходів з охорони праці є частиною єдиної системи управління ОП і допомагає забезпечувати здійснення всіх запланованих програм.планування заходів з охорони праці

Заходи з ОП застосовуються відповідно до ГОСТ Р 12.0.006-2002 та міжнародними стандартами СУОП. Згідно з цими документами, на кожному підприємстві, в організації та установі необхідно проводити моніторинг умов праці, оцінювати можливі виробничі ризики.

При проведенні необхідних заходів необхідно чітко визначити їхні цілі і основні методи досягнення поставленого завдання. Крім того, планування заходів з охорони праці передбачає створення робочої комісії з проведення. Безпосередня ефективність їх буде залежати від термінів проведення, від технічного оснащення та фінансового забезпечення. Щоб заходи щодо поліпшення охорони праці пройшли найбільш функціонально, необхідно заздалегідь спланувати всі дії, які будуть виконані, і сформувати грамотну команду виконавців.

Види заходів з ОП

Усі заходи, пов'язані зі сферою забезпечення ВІД, поділяються на кілька підвидів:

1. Правові та типові заходи з охорони праці. До них відносять укладення договорів, ведення підзвітною документації (прийняття нормативів, наказів і положень).

2. Соціально-економічні заходи щодо охорони праці. До них відносять страхування працівників від нещасних випадків на виробництві, забезпечення працівників санаторно-курортним лікуванням, пільгами при пенсійному забезпеченні, різноманітні доплати й матеріальні компенсації за шкідливість, переробку і т. Д., Скорочення робочого дня, видачу молока, газованої води та інше.

3. Організаційні заходи з охорони праці. До них відносять навчання за системою ВІД, різноманітні тренінги та курси підвищення кваліфікації.

4. Технічні заходи з охорони праці. Це зміст всіх технічних засобів у належному стані, впровадження нових потужностей, регулярний ремонт і організація правильної експлуатації техніки.

5. Санітарні заходи. Це регулярна дезінфекція робочого місця, проведення санітарного контролю, пристрій спеціальних приміщень (санвузли, душові, їдальні і т. Д.), Видача спецодягу та знешкоджуючих речовин (мило, шампунь, крем та інше).

6. Лікувальні заходи. До них відносять регулярний медичний огляд, облаштування кімнат відпочинку, фізкультурних об'єктів, будівництво фельдшерських пунктів, забезпечення працівників лікарями і т. Д.фінансування заходів з охорони праціОсновні завдання заходів ВІД

Усі заходи з ОП, які проводяться на підприємствах, повинні вирішувати певні завдання. Ні для кого не секрет, що будь-яка дія має мати під собою якесь підставу, за якою воно і проводиться. Перш ніж організувати і провести якийсь комплекс дій, для початку визначають завдання, які повинні бути виконані в процесі реалізації заходу. технічні заходи з охорони праці

Як правило, до основних завдань відносять:

1. Усунення, запобігання і зниження ризиків виникнення вогнищ небезпеки на робочих місцях.

2. Скорочення кількості працівників, які зайняті на небезпечних роботах або здійснюють трудову діяльність у шкідливих умовах. Як правило, цей пункт виконується за рахунок технічної модернізації.

3. Оснащення всього обслуговуючого персоналу спецзасобами захисту.

4. Впровадження норм санітарно-гігієнічної безпеки, обладнання спеціальних приміщень.

5. Проведення навчальних курсів, інструктажів та підвищення кваліфікації співробітників.

6. Своєчасна перевірка знань працівників щодо системи ОТ, проведення опитувань з приводу безпеки робочого місця.

7. Впровадження на підприємстві (в організації, установі) новітніх технічних засобів, які знизять виробничі ризики і підвищать рівень безпеки робочого місця.

При цьому не варто забувати, що розробка та планування МпОТ здійснюється на підставі нормативних документів. Проведення заходів з охорони праці дозволяє не тільки уникнути безлічі проблем, а й привести підприємство до максимальної ефективності.

Відомості для планування МпОТ

Для того щоб визначити, які дії необхідно застосувати на підприємстві, необхідно скомпонувати і проаналізувати деякі відомості, зокрема:

- приписи державних органів влади та робочих профспілок щодо впровадження нововведень на підприємстві;

- аналіз виробничого травматизму і числа професійних захворювань;

- дані по атестації робочих місць на відповідність їх санітарним нормам, нормам безпеки праці і т. д .;

- дані про матеріально-технічне забезпечення працівників усіма необхідними компонентами;

- результати техогляду робочих місць;

- результати перевірки знань і умінь працівників щодо техніки безпеки;

- документи та корективи, внесені керівництвом в запропонований план заходів з охорони праці;

- приписи та пропозиції працівників, профспілок та громадських організацій щодо проведення комплексу дій з підвищення показників безпеки.виконання заходів з охорони праці

Фінансування заходів з охорони праці

Практично кожен комплекс дій, що проводиться в галузі охорони праці, повинен бути підкріплений фінансами. Так уже повелося, що будь-який захід вимагає певних матеріальних витрат, тому підприємства повинні планувати свої дії таким чином, щоб вони були підкріплені грошовими знаками. Як правило, фінансування МпОТ здійснюється за рахунок:

- банківських кредитів, отриманих підприємством на модернізацію виробничих потужностей;

- інвестиційних коштів, за умови, що захід носить капітальний характер;

- амортизаційного фонду, але лише в тих випадках, коли захід проводиться разом з ремонтними роботами щодо основних засобів;

- грошових коштів, які відносять на собівартість продукції, але лише в тих випадках, коли працівники беруть участь в процесі виробництва;

- внесків до Фонду соцстраху.

Відразу варто згадати, що кожен захід має бути проведено відповідно до акта виконаних робіт, куди, крім відомостей про дії та вжиті заходи, повинні бути включені дані про витрати. При цьому кожен пункт фінансових витрат повинен бути підкріплений документально і завірений членами робочої комісії. Таким чином, фінансування заходів з охорони праці відбувається в правильному напрямку і відповідно до вимог закону.

Комплекс заходів за рахунок соцстраху

Деякі витрати на проведення заходів можуть бути відшкодовані за рахунок Фонду соцстраху. Але відразу варто згадати, що загальний обсяг фінансування не повинен перевищувати 20% від суми внесків до Фонду. заходи з охорони праці зразокЗа рахунок ФСС проводять наступний комплекс заходів:

1. Атестацію робочих місць.

2. Навчання працівників та підвищення їх кваліфікаційного рівня.

3. Проведення регулярних медоглядів робочого персоналу, який веде трудову діяльність у небезпечних умовах.

4. Покупку всіх необхідних матеріалів, зокрема спецодягу та дезинфікуючих засобів.

5. Покупку приладів, що дозволяють контролювати працівників, зокрема алкотестерів і тахографів.

6. Обладнання кімнат відпочинку для співробітників, фельдшерських пунктів та їдалень.

7. Витрати на лікувальне харчування тим співробітникам, які працюють у важких і небезпечних умовах.

8. Лікування в спеціальних санаторіях і лікарнях.

Окремо варто зауважити, що будь-які витрати, пов'язані з перерахованими вище причинами, повинні бути підтверджені документально. В іншому випадку Соцстрах може відмовити у відшкодуванні витрат.

Основні напрямки проведення заходів в галузі охорони праці

Планування заходів з охорони праці та їх подальше проведення повинно мати конкретні напрямки. Зокрема:

- Приведення виробничих і підсобних приміщень, а також прибудинкового території та інших будівель в порядок відповідно до вимог державних нормативних актів.

- Обладнання всіх виробничих приміщень нормальним освітленням.

- Приведення в норму всіх технологічних процесів, забезпечення високого рівня безпеки робочого місця.

- Модернізацію технологій та обладнання. Підприємство зобов'язане регулярно оновлювати свою технічну базу і слідувати нововведень щодо виробничих технологій. За рахунок цього відбудеться зменшення фізичного навантаження на працівників, а отже, рівень безпеки виросте. Технічні заходи з охорони праці дозволяють повністю убезпечити працівника від деяких виробничих травм.

- Приведення в норму відповідно до вимог держави санітарних і побутових умов праці для працівників.

- Постійне проведення інструктажів для обслуговуючого персоналу, організація курсів підвищення кваліфікації.

- Нанесення на все виробниче обладнання символів безпеки і відмітних знаків.

- Навчання працівників основам надання першої медичної допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій в процесі трудової діяльності.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!