Що таке адміністративна відповідальність

адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність закріплена законодавством Росії. У статті докладно зупинимося на цьому терміні, дізнаємося, що несе в собі дане поняття (види, особливості, принципи, а також цілі та функції).

Термінологія

Поняття адміністративної відповідальності увазі під собою покарання, яке накладається на посадову особу чи громадян за правопорушення перед державою. Причому слід зазначити, що дані проступки мають у порівнянні із злочином кримінального характеру менший ступінь небезпеки. Існує два основних види адміністративної відповідальності. До них відносять традиційну і позитивну. Перша є видом юридичної відповідальності і проявляється у використанні посадовими особами або уповноваженими органами стягнення до особі, яка здійснила правопорушення. Позитивна - це критерії (вимоги), яке застосовують до активної діяльності як фізичної особи, так і колективних (Юридичних) утворень. поняття адміністративної відповідальності

Нормативні підстави

Адміністративна відповідальність має обов'язкову юридичну базу. Вона закріплена виключно в законах. Юридичні підстави регламентуються різними нормами адміністративного права. Адміністративна відповідальність є варіантом заходів примусу. Підставою для притягнення до відповідальності стає правопорушення. Реалізується дана відповідальність шляхом використання низки покарань адміністративного характеру. Для їх виконання залучаються посадові особи та суди. Слід зазначити, що, як правило, адміністративні правопорушення не ведуть до судимості і втрати робочого місця. Найчастіше такі справи розглядаються в позасудовому порядку. Тільки в окремих випадках порушник може бути притягнутий до суду. Залежно від наслідків, які стали підсумком правопорушення, можуть застосовуватися організаційні, матеріальні чи психологічні позбавлення. Також існує адміністративна відповідальність посадових осіб. Вона є наслідком невиконання зобов'язань або порушення запропонованих заборон або обмежень. адміністративна відповідальність посадових осіб

Основні принципи

Як вже було вище сказано, покарання має нормативну основу. Існує кілька принципів адміністративної відповідальності.

  • Першим є законність. Його суть полягає в тому, що порушник, який притягається до відповідальності, може бути підданий покаранню тільки на підставах та в порядку, передбачених законом. Застосування посадовою особою (уповноваженим) адміністративного покарання у справі про правопорушення здійснюється в межах компетенції та відповідно до законодавства. Розглянутий принцип включає в себе різні стягнення за скоєні протиправні дії. У цьому випадку особа несе відповідальність лише за правопорушення, які були доведені. Також законність включає в себе покарання суб'єкта тільки за скоєні особисто ним проступки. У цьому випадку говорять про таке явище, як індивідуалізація відповідальності. Іншими словами, при залученні до покарання громадян, які вчинили злочин, досліджується весь комплекс факторів, визначених законодавством.
  • Наступний принцип - справедливість. Його суть полягає в тому, що покарання має відповідати скоєного правопорушення.
  • Ще одним принципом вважається доцільність. Тут обирається міра адміністративного впливу повинна відповідати цілям відповідальності.


  • Важливий принцип гуманності. Він означає, що застосовувані заходи впливу не повинні принижувати честь, гідність, свободу, а також права громадян.
  • Наступний принцип - презумпція невинуватості. Він припускає, що адміністративна відповідальність може бути застосована до суб'єкта тільки після докази його провини. До тих пір він вважається невинним. Крім того, суб'єкт, якому закидають провину, не зобов'язаний доводити те, що він не здійснював порушень.
  • Наступний принцип - своєчасність. Суть його полягає в тому, що відповідальність за вчинене правопорушення повинна наступати якомога швидше. адміністративна відповідальність

Основні цілі

Покарання за ті чи інші проступки повинні виконувати певні завдання. Використання адміністративної відповідальності переслідує такі цілі:- виховувати в громадянах повагу до закону;

- захищати громадський правопорядок;

- підтримувати соціальну справедливість;

- боротися з існуючими та попереджувати появу нових правопорушень.

Основні функції

Функції адміністративної відповідальності полягають у тому, що дана відповідальність є не тільки засобом покарання. Це ще й метод попередження появи нових правопорушень. Крім того, адміністративна відповідальність переслідує виховну функцію. Вона полягає в направленому впливі на свідомість громадян з метою формування у них позитивного ставлення до закону. І ще одна функція адміністративної відповідальності - це компенсаційна. Її суть полягає у відновленні майнового стану, порушеного в ході здійснення правопорушення. поняття адміністративної відповідальності

Підстави для встановлення покарання

Адміністративна відповідальність може бути застосована до того чи іншого суб'єкту тільки згідно нормативної, фактичної або процесуальної базі. Під нормативним підставою слід розуміти систему юридичних норм, згідно з якими визначається порядок реалізації відповідальності. Фактична база - це здійснене особою дія, яка містить ознаки вчиненого правопорушення. Під процесуальним підставою слід розуміти винесення уповноваженим органом рішення про притягнення до відповідальності строго в установленому законодавством порядку.

Виключають обставини

Законодавством передбачені фактори, на підставі яких відповідальність за правопорушення адміністративного характеру може виключатися. До них, зокрема, відносяться:

- неосудність;

- недосягнення суб'єктом віку адміністративної відповідальності;

- випадки крайньої необхідності.

адміністративна відповідальність посадових осіб

Ці пункти справедливі по відношенню тільки до фізичної особи. Існують вікові обмеження, згідно з якими відповідальність за вчинення протиправних дій може нести тільки громадянин, якому виповнилося 16 років. Також покарання за правопорушення не покладається на людей, що знаходяться в стані неосудності. У цих випадках громадянин не усвідомлює характер і протиправність своїх вчинків або вчиняє їх внаслідок недоумства, хворобливого стану психіки або хронічного розладу. Особа, яка здійснила протиправне дію, не несе відповідальності і в тому випадку, якщо в цій дії була крайня необхідність. Тобто у випадку, коли людині загрожує небезпека, яка не може бути усунута іншими способами.

Звільняють обставини

Законодавством встановлені положення, згідно з якими суб'єкт може бути звільнений від адміністративної відповідальності. До таких обставин відносяться:

- незначні правопорушення;

- амністія;

- смерть фізичної особи, яка вчинила правопорушення;

- скасування закону про адміністративну відповідальність.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!