Педагогічна діяльність учасників освітнього процесуЗгідно з Конституцією Російської Федерації, батьки є першими вихователями дитини, її наставниками. Мало хто замислюється про те, що саме під час цього процесу вже здійснюється педагогічна діяльність, оскільки загальноприйнятою є думка, що подібний вид роботи може виконувати лише спеціально навчена людина (вихователь у дитячому садку, вчитель у школі). Ця діяльність, по суті, є впливом всіх дорослих на становлення особистості, формування ціннісних орієнтацій і моральних принципів дітей.

педагогічна діяльність

Визначення педагогічної діяльності

Підготовка дитини до життя в суспільстві відповідно до прийнятих в ньому політичними, економічними, культурними, моральними підвалинами - це і є педагогічна діяльність. Визначення слід доповнити лише тим, що вона є усвідомленим і цілеспрямованим впливом на процес виховання підростаючого покоління.

Мережа установ

На допомогу законним представникам дитини для здійснення даної роботи створена система спеціальних установ, таких як дитячий садок і школа. У цих закладах працюють люди,індивідуальна педагогічна діяльність володіють більш глибокими, ніж батьки, знаннями педагогічної теорії, що мають великий чи малий відповідний досвід.

Закономірності та структура педагогічної діяльностіПедагогічна діяльність заснована на певних закономірностях, які встановлювалися й удосконалювалися століттями, змінювалися в умовах реформування суспільства, його цінностей і пріоритетів. Її структура може бути представлена наступним чином:

- Спочатку людина усвідомлює потребу, бажання займатися саме цим видом діяльності. Він ознайомлюється з основними вимогами, що пред'являються до даної професії.

- На наступному етапі педагог освоює різні вміння і знання, додаючи до них певного роду навички, узагальнює та аналізує власний досвід, отриманий в ході особистісного розвитку, формує власний світогляд.

- Педагогічна діяльність на завершальному етапі ознаменовивается набуттям досвіду у вихованні, майстерності, професіоналізму.

Взаємозв'язок

Дана структура застосовна як до осіб, які займаються безпосередньо освітньою діяльністю,педагогічна діяльність визначення так і до батьків, які розвивають і своїх дітей. Різниця полягає лише в тому, що законні представники спочатку усвідомлюють потребу в придбанні спеціальних знань, потім вивчають літературу з даної теми, далі набувають і накопичують досвід.

Функції педагогічної діяльності

Педагогічна діяльність, розглянута через призму науки, має ряд функцій:

- розвиток інтелекту, пізнавальних здібностей дітей;

- трансляція навичок і вмінь укупі зі знаннями, формування світогляду;

- ознайомлення з прийнятими в суспільстві морально-етичними установками, вироблення правил поведінки відповідно до них;

- становлення естетичних поглядів, соціального інтелекту.

Завдяки цим функціям, які знаходяться в тісному взаємозв'язку, відбувається становлення всебічно розвиненої особистості.

Реалії сьогоднішнього дня

У вересні 2013 року вступив у дію новий Закон України «Про освіту», згідно з яким індивідуальна педагогічна діяльність може здійснюватися підприємцем. Незважаючи на те, що подібний вид діяльності здатний приносити дохід, дещо відмінний в більшу сторону від заробітної плати вчителів, педагоги не поспішають займатися подібною роботою, оскільки не володіють знаннями в галузі юриспруденції для того, щоб відкрити власну справу. Тим не менш, можливо, з часом індивідуальний підприємець займе свою нішу і в цьому сегменті ринку.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!