Види виробничих процесів

Поняття "виробничий процес"

Виробничий процес включає в себе поєднання знарядь і предметів праці в часі і просторі, які функціонують для здійснення певних потреб. Дане поняття є досить складним і системним, складається із сукупності таких елементів: предмет і знаряддя праці, час, простір, задоволення потреб та жива праця.види виробничих процесівВиробничий процес - організація застосування всіх виробничих факторів з метою випуску потрібної для задоволення потреб ринку продукції, а також робіт і послуг. На підприємстві організований процес виробництва складається з виконання певної послідовності технологічних операцій, які, будучи його складовим елементом, повинні виконуватися робітниками на окремому обладнанні та із застосуванням конкретної технології.

Основні напрямки класифікації виробничих процесів



Більшість промислових підприємств використовують такі види виробничих процесів: обслуговуючі, допоміжні та основні. Обслуговуючі процеси полягають в обслуговуванні основного і допоміжного виробництва (складування, зберігання і транспортування матеріалів та сировини до місця їх використання). Головним призначенням цих процесів є організація ритмічної, а також безперервної роботи підрозділів всієї організації. Допоміжні процеси є самостійними, відокремленими від основного виробництва, до яких можна віднести: виготовлення деяких видів продукції і надання послуг з метою забезпечення потреб основного виробництва. Головним призначенням такого процесу є надання допомоги основному виробництву. Розрізняють такі види виробничих процесів даного типу: виробництво інструменту, виготовлення технічної оснастки, проведення ремонту устаткування, споруд і будівель, а також інших основних виробничих фондів.

етапи виробничого процесуПерериваним і безперервні процеси виробництва

Крім перерахованої класифікації, розрізняють види виробничих процесів залежно від особливості виробничої технології: дискретні і безперервні. Дискретні (переривчасті) процеси виробництва здійснюються протягом певного періоду і при організації їх допускаються перерви. Безперервні ж процеси передбачають здійснення виробництва в невпинному режимі.



Різновиди груп процесів і основні етапи їх реалізації

При організації до будь-якого з перерахованих вище використовуються відповідні групи виробничих процесів, до яких відносяться: безперервність, спеціалізація, ритмічність і пропорційність. Важливе значення останнім часом набуває принцип оптимальності в організації виконання виробничих процесів, здатний забезпечити достатній рівень економічної ефективності. Етапи виробничого процесу представлені заготівельним процесом, який перетворює матеріали та сировину в заготовки- безпосереднім виробництвом окремих запчастин- комплектацією готових виробів. Всі перераховані етапи знаходяться в тісному взаємозв'язку і повинні здійснюватися в жорсткій послідовності. групи виробничих процесів

Висновок

Таким чином, викладені в даній статті види виробничих процесів, завдяки своїй різноманітності, дозволяють найбільш ефективно організовувати роботу підприємства, що дозволяє отримати хороший прибуток.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 31

Увага, тільки СЬОГОДНІ!